ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/0544/ΑΣ373/Μ.5421

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-05-19

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-05-19

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-05-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά θέματα.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Συνθήκη μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας για αμοιβαία συνδρομή σε ποινικά θέματα που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 4 Ιουλίου 2002 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3277/2004 Νόμο που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθμ. 200 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 25ης Οκτωβρίου 2004, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 1 αυτής, την 16η Ιανουαρίου 2005.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-05-19
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/116
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία