ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2005/1/13.12.2005

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2005-12-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2005-12-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2005-11-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση για τη θέση σε ισχύ της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές.Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι η Σύμβασης για την προστασία των ζώων κατά τις διεθνείς μεταφορές που υπογράφηκε στο Κισινάου στις 6 Νοεμβρίου 2003, και κυρώθηκε από τη Χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3337/2005 νόμο, ο οποίος δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 108 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α’, της 6ης Μαΐου 2005, θα τεθεί σε ισχύ στις 14 Μαρτίου 2006, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 37 παράγραφος 3 της Σύμβασης.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2005-12-13
Τροποποίηση Τύπος
A/2005/300
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία