ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2007/0544/Μ.5853/ΑΣ224

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2007-03-23

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2007-03-23

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2007-03-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμφωνία ανάμεσα στην Κυβένηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και στην κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διμερή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα στη βιομηχανική Ερευνα και ΑνάπτυξηΕΙΔΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝΤο Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι, η Συμφωνία ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διμερή συνεργασία του ιδιωτικού τομέα στη βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 14 Φεβρουαρίου 2006 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον υπ’ αριθμ. 3539/2007 νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ’αριθμ. 45 Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α΄, της 23ης Φεβρουαρίου 2007, τέθηκε σε ισχύ, σύμφωνα με το άρθρο VΙΙΙ, παράγραφος 1 αυτής, στις 13 Μαρτίου 2007.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2007-03-23
Τροποποίηση Τύπος
A/2007/71
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία