ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Ανακοίνωση

ΚΩΔΙΚΟΣ

2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

2016-06-03

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

2016-06-03

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

2016-05-26

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανακοίνωση δημοσίευσης του «Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οδικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Το Υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει ότι συνεκλήθη στην Αθήνα, στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2015 η Μικτή Επιτροπή μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Οδικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σε εφαρμογή του άρθρου 12 της Συμφωνίας Διεθνών Οδικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν , η οποία υπεγράφη στην Αθήνα στις 3 Δεκεμβρίου 1990 και κυρώθηκε με τον Ν. 2088/1992 (ΦΕΚ 175/Α΄/11.01.1992). Το Κείμενο του Πρωτοκόλλου Εργασιών της Μικτής Επιτροπής σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής: ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΙΣΛΑΜΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ Η αντιπροσωπεία, της Ελληνικής Δημοκρατίας με επικεφαλής τον Βασίλειο Καλλιβωκά, Γενικό Διευθυντή Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, και η αντιπροσωπεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, με επικεφαλής τον Μοhammad Jaνad Αtrchian, Γενικό Διευθυντή του Τμήματος Διέλευσης και Συνοριακών Σταθμών (RΜΤΟ), του Υπουργείου Οδικής και Αστικής Ανάπτυξης, συναντήθηκαν στην Αθήνα στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2015, μετά από πρόσκληση της ελληνικής πλευράς. Ο κατάλογος των μελών της ελληνικής και ιρανικής αντιπροσωπείας είναι συνημμένος (παραρτήματα Ι και ΙΙ) στη συνέχεια. Οι αντιπροσωπείες συμφωνούν σχετικά με την ακόλουθη ημερήσια διάταξη: - Ανταλλαγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις μεταφορές - Οδικές εμπορευματικές μεταφορές - Οδικές επιβατικές μεταφορές - Συνδυασμένες Μεταφορές - Διάφορα Με την προοπτική της περαιτέρω ενίσχυσης της Ιρανικής - Ελληνικής αμοιβαίας συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, οι δύο πλευρές συμμετείχαν σε εποικοδομητικές συζητήσεις για όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος και κατέληξαν στα ακόλουθα συμπεράσματα: Ι. ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν στατιστικές πληροφορίες σχετικά με το εξωτερικό εμπόριο και τις διεθνείς οδικές μεταφορές μεταξύ των δύο χωρών. Η Ελληνική Πλευρά παρατήρησε ότι σχεδόν το σύνολο των διμερών εμπορευματικών μεταφορών επί του παρόντος εκτελούνται από ιρανούς μεταφορείς. Έγινε κοινώς αποδεκτό ότι η οικονομική ανάπτυξη των δύο χωρών είναι στενά συνδεδεμένη με την αύξηση των μεταφορών. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την άρση των υφιστάμενων εμποδίων στις διμερείς μεταφορές. ΙΙ. Οδικές εμπορευματικές μεταφορές Η ελληνική πλευρά αναφέρθηκε στην ανάγκη της ανταλλαγής αδειών για τις διμερείς λειτουργίες και τις λειτουργίες διέλευσης, με στόχο τη διευκόλυνση των διοικητικών διαδικασιών στα σημεία διέλευσης των συνόρων των δύο χωρών. Η ιρανική πλευρά εξέφρασε την άποψη ότι, σύμφωνα με την υπάρχουσα διμερή συμφωνία για τις διεθνείς οδικές μεταφορές, άρθρο 4, δεν προβλέπεται ανταλλαγή αδειών, και, κατά συνέπεια, η χορήγηση αδειών θα απαιτούσε τροποποίηση της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει στη συνέχεια να κυρωθεί από τα Κοινοβούλια των δύο χωρών. Προκειμένου να αποφευχθούν οι προαναφερθείσες χρονοβόρες διαδικασίες, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διευκολύνουν τις διμερείς εμπορευματικές μεταφορές με την ανταλλαγή εγγράφων εξουσιοδότησης. Αυτά τα έγγραφα εξουσιοδότησης θα εξυπηρετούν αποκλειστικά διμερείς μεταφορικές εργασίες φόρτωσης/εκφόρτωσης που πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο χωρών. Οι σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με τη μορφή και το περιεχόμενο θα πρέπει να συμφωνηθούν μέσω αλληλογραφίας μεταξύ των δύο μερών. Η ελληνική πλευρά έθεσε το ζήτημα των υψηλών επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στα ελληνικά φορτηγά κατά την είσοδο στο ιρανικό έδαφος. Η ιρανική πλευρά εξήγησε ότι αυτές οι επιβαρύνσεις δεν είναι φόρος, αλλά προκαταβολή της διαφοράς της τιμής του ντίζελ που πωλείται στο Ιράν για τις εθνικές και διεθνείς μεταφορές. Στο πλαίσιο της κοινής διάθεσης να γίνουν οι διμερείς μεταφορές (τόσο οι εμπορευματικές όσο και οι επιβατικές) πιο ελκυστικές, και προκειμένου να επιτευχθεί μια ισορροπία στην πολιτική τιμολόγησης καυσίμων, η ιρανική αντιπροσωπεία αποδέχθηκε τη μείωση της προκαταβολής των καυσίμων για τους Έλληνες μεταφορείς από € 1 ανά λίτρο σε 0,60 ευρώ ανά λίτρο. ΙΙΙ. Οδικές επιβατικές μεταφορές Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για την ανάπτυξη των οδικών μεταφορών επιβατών ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ιράν. Σε ό,τι αφορά τις τακτικές λεωφορειακές γραμμές, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να διερευνήσουν το ενδιαφέρον των αντίστοιχων ενώσεων μεταφορέων και των δύο χωρών να εκτελούν τέτοιου είδους μεταφορές βάσει της μεταξύ τους συμφωνίας για την αμοιβαία εκμετάλλευση δεδομένης διμερούς λεωφορειακής γραμμής. Σε περίπτωση που εκφραστεί ενδιαφέρον από τις ενώσεις μεταφορέων των δύο χωρών, για τη δημιουργία τακτικής λεωφορειακής γραμμής, η γραμμή αυτή μπορεί να συμφωνηθεί από τις αρμόδιες αρχές των δύο χωρών μέσω της γραπτής διαδικασίας. Η ελληνική πλευρά περιέγραψε τη διαδικασία έκδοσης άδειας τακτικής λεωφορειακής γραμμής που χρησιμοποιείται σε συμφωνίες με άλλες χώρες για τις εν λόγω υπηρεσίες. Και οι δύο πλευρές δεσμεύτηκαν να επεξεργαστούν τη σχετική διαδικασία μέσω αλληλογραφίας και συμφώνησαν να φέρουν σε επαφή τις αντίστοιχες οργανώσεις των μεταφορέων και των εταιρειών οδικών μεταφορών επιβατών με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας. Όσον αφορά στις έκτακτες γραμμές λεωφορείων, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να ανταλλάξουν έναν ορισμένο αριθμό αδειών για τις υπηρεσίες αυτές, σε περίπτωση που εκφραστεί ενδιαφέρον από τις ενώσεις μεταφορέων των δύο χωρών, είτε ελληνικών είτε ιρανικών. ΙV. Συνδυασμένες μεταφορές Η ιρανική πλευρά ενημέρωσε την ελληνική πλευρά ότι υπάρχει ένα ρεύμα πολυμερούς συνεργασίας για τη δημιουργία και την ανάπτυξη ενός διαδρόμου συνδυασμένων μεταφορών που να συνδέει το Ιράν με το Αζερμπαϊτζάν, την Αρμενία και τη Γεωργία με τη Βουλγαρία. Διαπιστώθηκε ότι θα δημιουργηθεί σύνδεση RΟ-RΟ μεταξύ των λιμένων της Γεωργίας και της Βουλγαρίας μέσω της Μαύρης Θάλασσας, για τη διευκόλυνση των μεταφορών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Σε αυτό το πλαίσιο, η ιρανική πλευρά κάλεσε την Ελλάδα να συμμετάσχει σε αυτήν την πρωτοβουλία και να γίνει συμβαλλόμενο μέρος του διαδρόμου συνδυασμένων μεταφορών. Μετά τη θετική αντίδραση της ελληνικής αντιπροσωπείας, η ιρανική πλευρά θα αποστείλει επίσημη πρόσκληση για το θέμα αυτό. V. Διάφορα Για τη διευκόλυνση τόσο των εμπορευματικών όσο και των επιβατικών μεταφορών ανάμεσα στην Ελλάδα και το Ιράν, και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, εντός του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος για την έκδοση των θεωρήσεων (για οδηγούς, τουριστικές επιχειρήσεις, τουρίστες κ.λπ.). Τέλος, η ιρανική πλευρά, πρότεινε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της συνεργασίας σε άλλους τομείς που σχετίζονται με τις μεταφορές, όπως τα ευφυή συστήματα μεταφορών (ΙΤS), τη συντήρηση των δρόμων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα οδικής ασφάλειας και σε άλλους τομείς των μεταφορών, καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και αφορούν στις βέλτιστες πρακτικές. Η ελληνική πλευρά επέδειξε θετική στάση. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια φιλική και ζεστή ατμόσφαιρα αμοιβαίας κατανόησης. Η ιρανική πλευρά κάλεσε την ελληνική πλευρά στην Τεχεράνη για την επόμενη συνεδρίαση της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών σε ημερομηνία που θα καθοριστεί δια της επίσημης οδού. Συντάσσεται στην Αθήνα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική γλώσσα, στις 22 Οκτωβρίου 2015. Για την Ελληνική αντιπροσωπεία Βασίλειος Καλλιβωκάς Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Για την ιρανική αντιπροσωπεία Μοhammad Jaνad Αtrchian Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Διέλευσης και Συνοριακών Σταθμών (RΜΤΟ), του Υπουργείου Οδικής και Αστικής Ανάπτυξης ΥπογραφέςΠαράρτημα Ι Ελληνική Αντιπροσωπεία 1. Βασίλειος Καλλιβωκάς, Γενικός Διευθυντής Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - Επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας 2. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, Πρέσβης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Β3 των οικονομικών σχέσεων με τη Μέση Ανατολή, τον Κόλπο και τις Βορειοαφρικανικές Χώρες, Υπουργείο Εξωτερικών 3. Τριαντάφυλλος Παπατριανταφύλλου, Διευθυντής Συνδυασμένων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 4. Γεώργιος Πατσιαβός, Διευθυντής Επιβατικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 5. Περικλής Δαβανέλος, Σύμβουλος Εμπορίου και Εμπορικών Υποθέσεων της Β3 Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών 6. Αργυρώ Νεαμονιτάκη, εμπειρογνωμόνων για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές της Διεύθυνσης για τις Συνδυασμένες Μεταφορές 7. Αλίκη Καραγιάννη, εμπειρογνωμόνων για τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές της Διεύθυνσης για τις Συνδυασμένες Μεταφορές 8. Κυριακή Ζερβού, Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Οι εκπρόσωποι του Ιδιωτικού Τομέα 1. Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) 2. Πέτρος Σκουλικίδης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδικάτου Χερσαίων Μεταφορών (ΠΣΧΕΜ) 3. Μιχαήλ Πεζίκογλου, Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) Παράρτημα ΙΙ Ιρανική αντιπροσωπεία 1.Μοhammad Jaνad Αtrchian, Γενικός Διευθυντής του Τμήματος Διέλευσης και Συνοριακών Σταθμών (RΜΤΟ), του Υπουργείου Οδικής και Αστικής Ανάπτυξης - Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της ιρανικής 2. Ο Ηassan Rezaei, ανώτερος εμπειρογνώμονας της Διεύθυνσης του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν για τη Δυτική Ευρώπη 3. Ο Αlireza Μazlοum, ανώτερος εμπειρογνώμονας για τις χώρες RΜΤΟ Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Υπουργείο Οδικών και Αστικής Ανάπτυξης Οι εκπρόσωποι του Ιδιωτικού Τομέα 1. Ο Αli Μahmοudi Saray, Εκπρόσωπος της Διεθνούς Ένωσης Εταιρειών Μεταφορών του Ιράν και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Ο Μοhammad Τiνe, Εκτελεστικός Διευθυντής του Διεθνούς Συνδέσμου Εταιρειών Μεταφορών του Ιράν Ακριβής μετάφραση από τα Αγγλικά του συνημμένου πρωτοτύπου. Η μεταφράστρια ΥΠ.ΕΞ. Καραγεώργου Κ. Μαρία 24/03/16Η ανακοίνωση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
2016-06-03
Τροποποίηση Τύπος
A/2016/104
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία