ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1676/1.3.90

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-03-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-03-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-03-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Άρθρο ] του Ν. 1266/82) Καθορισµός του επιτοκίου των προσωρινών καταθέσεων των εµπορι(8) κχών τραπεζών: στην Τράπεζα της Ελλάδος που προορίζονται για. υποχρεωτικές τοποθετήσεις σε έντοκα γραµµάτια του Ελληνικού Δηµοσίου. . ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την.πάράταση µέχρι 3} Δεκεµβρίου 1990 της π΄ροθ΄εσµίας έναρξης χειτουργίας τριών (3)' “Ὑποκαταστηµάτων και εννέα (9) θυριδων Συναλλαγών της Ιονικής και Λαικης Τράπεζας Ελλάδος, σε τόπους επιλογης της. η ιδρυση των οποίων εγκριθηκε µε την προαναφερόµενη απόφαση.Η παρούσα απκόφαση να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Γραµματεας Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδαφιο 4) του Α.Ν. 1665 /51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών»,
  • ώ την απόφασή της 286/14/13.12.85, µε την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση νέων Υποκαταστηµάτων και θυρϊδων Συναλλαγών της Ιονικής και Λαϊκής Τραπεζας Ελλάδος, σε τόπους επιλογής της και ιι) µεταγε' νεστερες αποφάσεις (τελευτ. ΕΝΠΘ.415/23/20.2.89) µε τις οποίες η αρχική προθεσµια εναρξης λειτουρτιας τους παρατάθηχε µεχρι 31.12.89, ) το από 18.12.89 (ΑΠ 3401) έγγραφο της Ιονικής και Λαιχης Τραπεζας Ελλάδος, µε το οποίο ζητεί την παραταση έναρξης λειτουργίας των µοναδων που δεν λειτούργησαν εντός της προναφερόµένης προθεσµίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία