ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/05.07.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-07-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-07-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-07-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Χορήγηση συναλλάγµατος από τις τράπεζες για την εξυπηρέτηση δανείων σε ..... α ε 8 Ανάθεση στην Επιτροπή Συναλλαγματος αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 ,...... 9 Τροποποΐηση της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά µε τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για την άσκηση αρµοδιοτήτων σύµφωνα µε τις-διατάξεις του άρθρου 226. 227. 228. 229. 230.232. 1 του Ν. 1266/ 82 ,ι ςς 10 ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 226 Τροποποΐηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγµατος 437 /1985 . «καθορισµός χαι ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων των γπουργείων» (Α΄ 157).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου