ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990/1/31.01.1990

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-01-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-01-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Μεταστέγαση της Αραβοελληνικής Τράπεζας ΑΕ σε ιδιόκτητα γραφεία. (Συνεδρίαση 437 /21.12.89, θέµα 28} ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΞΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψφη: «) Την απόφαση ΕΝΠΘ 419/23/30.3.89 µε την οποία εγκρίθηκε η σύναψη δανείου µεταξύ της ΑΕ Αραβοελληνικής Τράπεζας και της Ι.ΙΒΥΑΝ ΑΒΑΒ ΡΟΒΕΙΟΝ ΒΑΝΚ., ΙΙΒΥΑ., για την αγορά ακινήτου προς στέγαση των υπηρεσιών της, β) το από 5.12.89 (ΑΠ 3220) έγγραφο της Αραβοελληνικής Τράπεζας ΑΕ. αποφάσισε να εγκρίνει τη µεταστέγαση της Αραβοελληνικής Τράπεζας ΑΕ στα νεοαποκτηθέντα ιδιόκτητα γραφεία της, στη Λεωφόρο Συγγρού 80-88, Αθΐνα. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της ΚυβερνήΑθΐνα, 22 Ιανουαρίου 1990 Ο Γραµµατέας Η. ΚΥΡΙΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία