ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1990//ΑΣ426/5/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1990-02-05

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1990-02-05

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1990-01-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
“Έγκριση Πρωτοκόλλου δης Συνόδου Μικτής Επιτροπής για τις διεθνείς οδικές µεταφορές µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας χαι της Γερµανικής Λαϊκής Δηµοκρατίας 26.10.1980),.Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. ΕΘΛΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ . ΄Εχοντας υπόφψη: 1.Τη διάταξη του άρθρου 16 της Συµφωνίας για τις διεθνείς οδικές µεταφορές µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας χαι της Γερµανικής Λαϊκής Δηµοκρατίας που υπογράφηκε στο Βέρολίνο στις 13 Μαΐου 1981 χαι κυρώθηκε µε τον υπ' ἁριθ. 1466/1 984 Νόµο (ΦΕΚ 92 /Α/16.6.1984), µε την οποία συνιστάται µικτή επιτροπή για την εξέταση θεµάτων που ανακύπτουν από την εφαρµογή της συµφωνίας. 2.Το περιεχόµενο του υπό έγκριση Πρωτοχκόλλου αυτού, αποφασίζουµε: Εγκρίνουµε ως έχει και στο σύνολό του το Πρωτόχκολλο της δης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής για τις διεθνείς οδικές µεταφορές Ελλάδας - Γερµανικής Λαϊκής Δηµοκρατίας, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 26.10.1980, το χείµενο του οποίου σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε µετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1990-02-05
Τροποποίηση Τύπος
A/1990/13
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία