ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/5119/6/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-10-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-10-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-10-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως αποφάσεως της Ολοµέλειας της Βουλής «για αναστολή καταβολής στους Βουλευτές της διαφοράς της βουλευτικής αποζηµίωσης που προβλέπεται από το Ν. 1968/1991 και εξουσιοδότηση του Προέδρου για την τµηµατική αποπληρωµή καθυστερουµένων οφειλών εκ τηλεφωνικών τελών».

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζει: Την αναστολή καταβολής στους βουλευτές της διαφοράς της βουλευτικής αποζηµίωσης που προβλέπεται από το άρθρο 14 του Ν. 1968/199] και για το χρονικό διάστηµα από 1ης Δεκεµβρίου 1991 µέχρι και 31 ης Δεκεµβρίου 1992. Η Βουλή εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Σώµατος να υπογράψει σύµβαση µετά του Οργανισµού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ο.Τ.Ε.) για τη ρύθµιση και τµηµατική εξόφληση σε ετήσιες δόσεις των εκκρεµών χρεών εχ τηλεφωνικών τελών που οφείλονται στον Ο.Τ.Ε. από όσους διετέλεσαν βουλευτές µέχρι της Απριλίου 1990 χαι µόνο για το χρόνο της βουλευτικής τους θητείας. Η δαπάνη για την ετήσια δόση βαρύνει κάθε φορά τον προύπολογισµό της Βουλής (κωδ. αριθ. Α.Κ. Ο0824). Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα τηξ Κυβερνήσεως.
  • Το άρθρο 65 του Συντάγµατος σε συνδυασµό µε το άρθρο 150 του Κανονισµού της Βουλής (Μέρος Β΄ - Προσωπικό).
  • Την κατά την ΣΤ'΄ συνεδρίαση της 1 δης Οκτωβρίου 1991 οµόφωνη απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής των Ελλήνων, παραγγέλλουµε:Τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής:ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Για αναστολή καταβολής στους Βουλευτές της διαφοράς της βουλευτικής αποζηµίωσης που προβλέπεται από το Ν. 1968/ 199] χκαι εξουσιοδότηση του Προέδρου για την τµηµατική καθυστερουµένων οφειλών εκ τηλεφωνικών τελών. Η ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Έχοντας υπόφης: α) Το άρθρο 63 παρ. 1 και 2 του Συνταγµατος β) Το Ζ΄ Ψήφισµα της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων (ΦΕΚ 23/Α/75). Τις διατάξεις του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 150/Α) «Ρύθµιση θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης».
  • Τις εκφρασθείσες απόφεις των Κοµµάτων της Βουλής,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2008/1 2008
ΝΟΜΟΣ 1991/1968 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1968 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία