ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1991/5/07.03.1991

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1991-03-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1991-03-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1991-03-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Στο Π.Δ/γµα 342 «Τροποποΐηση ορισµένων διατάξεων του Καταστατικού του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης (πρώην “Έβρου)» που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 10/ 4.2.199] τεύχος Α΄, γίνονται οι παρακάτω διορθώσεις: α) Στην αριστερή στήλη της σελ. 128 και στο στίχο 22 αντί του εσφαλµένου «χαι ισχύει...» τίθεται το ορθό «και έχει...». β) Στην ίδια στήλη και σελίδα χαι στο στίχο 32 αντί του εαφαλµένου «... Ταµείο Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης»... «τίθεται το ορθό «...Ταµείο Προνοίας Δικηγόρων Αλεξανδρούπολης»...». γ) Στην δεξιά στήλη της σελ. 128 και στο στίχο 10 από το τέλος. αντί του εσφαλµένου «...των 600.000 για τους εξερχοµένους...» τίθεται το ορθό «...των ό600.000 δραχµών για τους εξερχοµένους...». (Από τη Γενική Γραµµατεία Κοιν. Ασφαλίσεων) Ε Α
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1991-03-07
Τροποποίηση Τύπος
A/1991/30
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία