ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/Φ.0544/2/ΑΣ.488/Μ.4155/6/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Τσεχοσλοβακι-κής Επιτροπής διεθνών οδικών μεταφορών» (Αθήνα 25.6.1992).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το Πρωτόκολλο της 14ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τσεχοσλοβακικής Επιτροπής διεθνών οδι- . κών μεταφορών, το οποίο υπογράφηκε στην Αθήνα στις 25 Ιουνίου1992, το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του υπ αριθ. 848/1978 Νόμου ο οποίος δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 230 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος Α της 23ης Δεκεμβρίου 1978 με το οποίο κυρώθηκε η Συμφωνία διεθνών οδικών μεταφορών Ελλάδας - Τσεχοσλοβακίας, η οποία υπογράφηκε στην Αθήνα στις 6 Ιουνίου 1977.
  • την υπ,αριθ. Π. 31-15853/ΑΣ 8177/Υπουργική Απόφαση της 4ης Σεπτεμβρίου 1991 η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 728 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος δεύτερο, της 9ης Σεπτεμβρίου 1991 περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Βιργινίας Τσουδερού και 3) το περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου αυτού,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία