ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/Φ.0544/2/ΑΣ489/Μ.4145/7

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-28

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-28

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει στο σύνολο του, το Πρωτόκολλο της 12ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής επιτροπής διεθνών οδικών μεταφορών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 27 Μαΐου 1992, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Συμφωνίας διεθνών οδικών μεταφορών Ελλάδας - Ρουμανίας και του συνημμένου σ αυτή Πρωτοκόλλου που υπογράφηκε στο Βουκουρέστι στις 15.6.1976, με το οποίο συνιστάται μικτή επιτροπή.
  • Την υπ αριθ. Π.31-15853/ΑΣ 8177 Υπουργική Απόφαση της 4 Σεπτεμβρίου 1991 η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ αριθ. 728 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Τεύχος Δεύτερο, της 9ης Σεπτεμβρίου 1991 περί καθορισμού αρμοδιοτήτων της Υφυπουργού Βιργινίας Τσου-δερού.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρωτοκόλλου,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-08-28
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/145
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία