ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/Φ.0544/2/ΑΣ642/Μ.4175/5/

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-10

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση πρωτοκόλλου για τις εργασίες της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής μεθοριακής Επιτροπής της 54ης τακτικής συνόδου, θεσ/νίκη 26.6.1992.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το υπ αριθμ. 62 Πρωτόκολλο για τις εργασίες της Μικτής Ελληνο - Βουλγαρικής μεθοριακής επιτροπής της 54ης τακτικής συνόδου που υπογράφηκε στη θεσ/νίκη στις 26.6.1992, του οποίου το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής:
  • τη διάταξη του άρθρου 2 της συμφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για την πρόληψη και διευθέτηση των μεθοριακών επεισοδίων και παραβιάσεων που υπογράφηκε στην πόλη Στάλιν στις 17 Αυγούστου 1955 περί συστάσεως Ελληνο - Βουλγαρικής μεθοριακής Επιτροπής, η οποία δεν κυρώθηκε νομοθετικά, 2) τις διατάξεις της συμφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για τον έλεγχο της μεθοριακής γραμμής που υπογράφηκε στη Σόφια στις 4 Σεπτεμβρίου 1957, η οποία εγκρίθηκε με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως υπ αριθ. 115 της 16 Ιουνίου 1959, τεύχος Α, 3) το περιεχόμενο του υπό έγκριση πρωτοκόλλου;
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία