ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/Φ.0544/3/ΑΣ339/Μ.4122-4129

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-17

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-17

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση Πρωτοκόλλων Συνόδων Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Ομάδας Εργασίας ελέγχου και διευθετήσεως της παροχής ύδατος από την Δημοκρατία της Βουλγαρίας στην Ελληνική Δημοκρατία μέσω του Ποταμού Αρδα και του Φράγματος του Ιβαΐλοβγκράντ. (Κυπρίνος, 19.2.1992 και Κυπρίνος 1.4.1992 αντίστοιχα).

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχουν και στο σύνολο τους τα Πρωτόκολλα της Συνόδου της Μικτής Ομάδας Εργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για τον έλεγχο και διευθέτηση της παροχής ύδατος από την Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας στην Ελληνική Δημοκρατία μέσω του ποταμού Αρδα και του Φράγματος του Ιβαΐλοβγκράντ που υπογράφηκαν στον Κυπρίνο στις 19.2.1992 και Κυπρίνο 1.4.1992 αντίστοιχα, των οποίων τα κείμενα σε πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα έχουν ως εξής:
  • τις διατάξεις της Συμφωνίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την συνεργασία στη χρησιμοποίηση των υδάτων των ποταμών που διαρρέουν τα εδάφη των δύο Χωρών που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 9 Ιουλίου 1964 και κυρώθηκε με το υπ αριθ. 4393/1964 Νομοθετικό Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 193 Φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, τεύχος Α της 4ης Νοεμβρίου 1964.
  • Το περιεχόμενο των υπό έγκριση δύο Πρωτοκόλλων.
  • Την υπ αριθ. Π.31-15853/ΑΣ 8177/4.9.1991 Απόφαση για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εξωτερικών (ΦΕΚ 728/ Β/9.9.1991),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/31-15853/ΑΣ8177 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/31-15853_ΑΣ8177 1991
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1964/4393 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1964/4393 1964
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία