ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/Φ.0544/4/ΑΣ680/Μ.4073/2/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-04-23

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση του Πρακτικού της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εγκρίνουμε ως έχει και στο σύνολο του το πρακτικό της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Μαροκινής Επιτροπής, οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 15.11.1991 το κείμενο του οποίου σε πρωτότυπο στη Γαλλική γλώσσα και σε μετάφραση στην Ελληνική έχει ως εξής:
  • Του άρθρου 6 της Συμφωνίας οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας Ελλάδας - Μαρόκου που υπογράφηκε στο Ραμπάτ στις 24.10.1975 και κυρώθηκε με τον υπ αριθ. 884/1979 Νόμο, που δημοσιεύθηκε στο υπ αριθ. 61 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως Τεύχος Α της 24ης Μαρτίου 1979, με την οποία συνιστάται Μικτή Επιτροπή, που μεριμνά για την καλή εφαρμογή της Συμφωνίας και για την προώθηση της συνεργασίας.
  • Του δευτέρου άρθρου του υπ αριθ. 884/1979 Νόμου δια του οποίου τα Πρακτικά της Μικτής Επιτροπής εγκρίνονται με Κοινή Πράξη των αρμοδίων Υπουργών.
  • Το περιεχόμενο του υπό έγκριση Πρακτικού.
  • Την Υ 1687/17.2.1992 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθν. Οικονομίας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εθν. Οικονομίας» ΦΕΚ 104/1992 Τεύχος Β.
  • Την υπ αριθ. Π 31-15853/ΑΣ 8177 Υπ. Απόφαση «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εξωτερικών Β. Τσουδερού» (ΦΕΚ 718/9.9.1991 Τεύχος Β,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1992/1687 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/1687 1992
ΝΟΜΟΣ 1979/884 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/884 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία