ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/10/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της απόφασης ΝΕ 4/6/2.11.73, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 488/6.12.91, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την παρ. 1 της απόφασης ΝΕ 4/6/2.11.73, όπως ισχύει, και να καθορίσει ότι το ποσό συναλλάγματος που έχει εισαχθεί εκ μέρους ξένων τραπεζών σύμφωνα με τις διατάξεις της προαναφερόμενης απόφασης θα χρησιμοποιείται, από την ισχύ της παρούσης, μόνο για κατάθεση σε συνάλλαγμα στην Τράπεζα της Ελλάδος ή μακροπρόθεσμη δανειοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου. Διευκρινίζεται ότι η πιο πάνω τροποποίηση δεν επηρεάζει τα υφιστάμενα υπόλοιπα δανείων που έχουν ήδη συνυπολογισθεί, σύμφωνα με την παρ. 1, στην υποχρέωση εισαγωγής κεφαλαίου των καταστημάτων των αλλοδαπών τραπεζών. Οι λοιπές διατάξεις της απόφασης ΝΕ 4/6/2.11.73, όπως έχουν τροποποιηθεί, παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Την απόφαση ΝΕ 4/6/2.11.73, όπως ισχύει, Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την υπό της Νομισματικής Επιτροπής παροχήν εγκρίσεως δια την ίδρυσιν εν Ελλάδι καταστημάτων ξένων τραπεζών»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1976/19.9.91 «Δανεισμός σε συνάλλαγμα ημεδαπών νομικών προσώπων καθώς και φυσικών προσώπων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα»,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1976 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1976 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία