ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/07.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-07

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2131/30.9.92 (Αρθρο 1. του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 1986/8.10.91 «Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
β) το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 1083/80 «περί αγοράς και πωλήσεως συναλλάγματος και ξένων τραπεζικών γραμματίων», γ) την απόφαση ΝΕ 290/1/7.11.80, όπως ισχύει, που αφορά στον καθορισμό των όρων λειτουργίας της διατραπεζικής αγοράς συναλλάγματος στην Ελλάδα, δ) την ΠΔ/ΤΕ 1986/8.10.91 «Προθεσμιακή Αγορά Συναλλάγματος», αποφάσισε: Να συμπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 1986/8.10.91 ως εξής: Οι προθεσμιακές πράξεις επί συναλλάγματος οι οποίες γίνονται από εξαγωγείς αγαθών και υπηρεσιών επιτρέπεται να διενεργούνται και μεταξύ ξένων νομισμάτων. Στις περιπτώσεις αυτές η συναλλαγματική υποχρέωση των εξαγωγέων εκπληρώνεται στο νόμισμα της εκάστοτε προθεσμιακής πράξης. Οι λοιποί όροι της ΠΔ/ΤΕ 1986/8.10.91 παραμένουν αμετάβλητοι. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία