ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/16.11.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2136/15.10.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2055/27.3.92

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 2055/27.3.92 σ ότι αφορά τη σύνθεση της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων, ως ακολούθως: 1.Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Ποστωτικών Κανόνων Ι. Σύνθεση Η Επιτροπή συγκροτείται από τους πιο κάτω: Πρόεδρος: Ο Υποδιευθυντής Σ. Πανταζόπουλος, που ασκεί καθήκοντα Διευθυντή στη Διεύθυνση Ενέγγυων Πιστώσεων και Αξιών. μέλη: ο Υποδιευθυντής Δ. Ματσιμάνης, που ασκεί καθήκοντα Διευθυντή στη Διεύθυνση Γενικού Λογιστηρίου. Ο Εντεταλμένος Τμηματάρχης Προϊστάμενος Μιχ. Βαρελάς, που ασκεί καθήκοντα Υποδιευθυντή στη Διεύθυνση Εργασιών Δημοσίου. Η Δικηγόρος Σ. Τσαγκάρη. . Χρέη γραμματέα και αναπληρωτή του στην πιο πάνω Επιτροπή εκτελούν υπάλληλοι της Τράπεζας της Ελλάδος που ορίζονται με Πράξη Διοικητή. ΙΙ. Ειδική Δευτεροβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων. 1.Σύνθεση Η Επιτροπή συγκροτείται από τους πιο κάτω: Πρόεδρος: Η Υποδιευθύντρια Μάνθα Χρήστου, που ασκεί καθήκοντα Διευθύντριας στη Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών. Μέλη: Ο Εντεταλμένος Τμηματάρχης Προϊστάμενος Ε. Κοντοδήμος, που ασκεί καθήκοντα Υποδιευθυντή στο Υποκατάστημα Πειραιά. Ο Εντεταλμένος Τμηματάρχης Προϊστάμενος Κ., Παπαϊωάννου. Ο Δικηγόρος Γ. Μπουρνούς. Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 2055/27.3.92 παραμένει αμετάβλητη. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής, και άλλες διατάξεις».
  • την ΠΔ/ΤΕ 2055/27.3.92 με την οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε η ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει.
  • τις αρμοδιότητες της Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την άσκηση της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής,
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-11-16 Πράξη Διοικητή Αριθ. 2136/15.10.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2055/27.3.92
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/176
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1984/336 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1984/336 1984
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2055 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία