ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/16.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2149/30.11.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Επένδυση σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τμήματος των εντόκων υποχρεωτικών, καταθέσεων των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Επιτρέπεται στις τράπεζες να προβούν, με αξία την 30.11.92, στην αγορά από την Τράπεζα της Ελλάδος εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας και ημερομηνίας λήξεως 30.12.92, από το τμήμα των εντόκων υποχρεωτικών καταθέσεων των τραπεζών στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 4% των καταθέσεων τους επί των οποίων υπολογίζεται η παραπάνω υποχρέωση, συνυπολογιζομένων και των ήδη υφισταμένων επενδύσεων τους σε έντοκα γραμμάτια από την υποχρέωση αυτή. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1645α/30.11.89 και 1959/25.7.91, όπως ισχύει,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία