ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2018/27.1.92 - (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ανάθεση στη Διεύθυνση Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή της Τράπεζας της Ελλάδος αρμοδιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Ανατίθεται στη Διεύθυνση Εμπορικών Συναλλαγών με την Αλλοδαπή της Τράπεζας της Ελλάδος η αρμοδιότητα παροχής εγκρίσεων χορήγησης συναλλάγματος από την Τράπεζα της Ελλάδος σε επιχειρήσεις για την αγορά δεματοποιημένου καπνού από δημοπρασίες των Οργανισμών Παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με σκοπό την εξαγωγή του σε τρίτες χώρες και καθορισμού των επιμέρους όρων και των απαραιτήτων εγγυήσεων για την επανεισαγωγή του χορηγηθέντος συναλλάγματος. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την Ε3/81598/7127/31.12.91 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΠΟΦΑΣΗ 1991/Ε3/81598/7127 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/Ε3_81598_7127 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία