ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/24.03.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2044/4.3.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Αρση περιορισμών που αφορούν τη χορήγηση τουριστικού συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Από την ημερομηνία κοινοποίησης της παρούσας Πράξης οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1931/3.5.91 επεκτείνονται και στους κατοίκους Ελλάδος που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • την ΠΔ/ΤΕ 1931/3.5.91 με την οποία έχουν καταργηθεί οι περιορισμοί που αφορούν στη χορήγηση τουριστικού συναλλάγματος σε κατοίκους Ελλάδος που μεταβαίνουν σε κράτη - μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1931 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1931 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία