ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/24.11.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-11-24

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-11-24

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-11-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2140/3.11.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82). Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2125/1992 που αφορά στην τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1986/1991 «περί προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος. » ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Από την κοινοποίηση της παρούσας καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 2125/ 17.9.92 και επαναφέρεται σε ισχύ η διάταξη της παραγράφου 2 της ΠΔ/ΤΕ 1986/8.10.91 που αφορά στην ελάχιστη διάρκεια των δεκαπέντε ημερών των προθεσμιακών πράξεων συναλλάγματος που πραγματοποιούνται μεταξύ πιστωτικών ιδρυμάτων και πελατών τους. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2138/20.10.92,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1986/8.10.1991
  • την ΠΔ/ΤΕ 2125/17.9.92,. και
  • τις συνθήκες που επικρατούν στις διεθνείς χρηματαγορές;
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1986 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1986 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2125 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2125 1992
ΝΟΜΟΣ 1980/1083 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1980/1083 1980
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία