ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/26.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-19

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη 18 της 19 Φεβρουαρίου 1992 Παραχώρηση διαθεσίμων οικοπέδων συνοικισμού Γιαννούλη Ν. Έβρου στο Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.). ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΠΟΥΛΙΟ Έχοντες υπόψη:

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
αποφασίζει: Την παραχώρηση, προς το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.), για την εφαρμογή του στεγαστικού προγράμματος στέγασης των παλιννοστούντων ομογενών ελλήνων, δωρεάν κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή διαθεσίμων οικοπέδων συνολικής έκτασης 114,795 στρεμμάτων του αγροκτήματος Γιαννούλη Ν. Έβρου και συγκεκριμένα των οικοπέδων: 126, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 145, 22, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 43, 48, 52, 54, 63, 64, 65, 67, 70, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 84, 88, 95, 96, 99, 120, 124, 125, 135, 136, 137,141,142, 143, 147, 149, 150, 112, αντοίστοιχης έκτασης στεμμάτων: 27,360. 1,470, 1,518, 1,461, 1,475, 1,259, 1,477, 1,459, 1,504, 1,559, 1,608, 1,608, 1,601, 1,517, 0,713, 1,478, 1,496, 1,607, 0,948, 1,432, 1,491, 1,503, 1,568, 0,716, 0,618, 1,512, 1,519, 0,667, 0,622, 1,467, 1,091, 1,510, 1,556, 1,449, 1,500, 1,500, 1,484, 0,510, 1,536, 1,509, 1,527, 0,775, 0,925, 1,548, 1,501, 1,536, 1,501, 1,044, 1,516, 1,529,1,478,1,375,1,510,1,512,1,529,0,797,1,890. Ο εντοπισμός των ανωτέρω εκτάσεων, θα γίνει σε συνεργασία με την Διεύθυνση Γεωργίας και το γραφείο Τοπογραφικής Ν. Έβρου. Η απόφαση αυτή θα ανακληθεί σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί ή αλλάξει ο σκοπός για τον οποίο παραχωρείται η έκταση. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 994/79 «περί ρυθμίσεως θεμάτων και διαθέσεως των αποστραγγισθεισών γαιών ελών Λυσιμαχίας και Τριχωνίδας και άλλων τινών διατάξεων».
  • Την αριθ. 147526/3.2.1992 εισήγηση του Υπουργού Γεωργίας για παραχώρηση συνολικής έκτασης 114,795 στρεμμάτων αγροκτήματος Γιαννούλη Ν. Έβρου προς το Εθνικό Ίδρυμα Υποδοχής και Αποκατάστασης των Παλιννοστούντων Ομογενών Ελλήνων (Ε.Ι.Υ.Α.Π.Ο.Ε.),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1979/994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1979/994 1979
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία