ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-29

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2133/7.10.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ11554/5.6.89, όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89 όπως ισχύει και να αντικαταστήσει την παρ. 15 ως ακολούθως: «δ. Στην κάθε μεσολαβούσα τράπεζα επιτρέπεται να τηρούνται επονόματι του αυτού εξαγωγέα λογαριασμοί συναλλάγματος σε διάφορα νομίσματα υπό την προϋπόθεση ότι μέσω της τράπεζας αυτής εισήχθη συνάλλαγμα κατά το αμέσως προηγούμενο ημερολογιακό έτος από εξαγωγές του δικαιούχου των λογαριασμών ποσού ισοτίμου USD 100.000 τουλάχιστον. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών συνολικά δεν επιτρέπεται οποτεδήποτε να υπερβαίνουν το 10% του κατά τα ανωτέρω εισαχθέντος συναλλάγματος από εξαγωγές. Επιτρέπεται το άνοιγμα των λογαριασμών συναλλάγματος του εξαγωγέα σε άλλη τράπεζα από αυτή που μεσολάβησε για την πραγματοποίηση εξαγωγών του το προηγούμενο έτος, με την προϋπόθεση να προσκομίζει ο εξαγωγέας στην τράπεζα που θα τηρεί τους λογαριασμούς βεβαίωση της μεσολαβούσας τράπεζας από την οποία προκύπτει: (ί) το συνολικό ποσό του εισαχθέντος από εξαγωγές μέσω αυτής συναλλάγματος κατά το προηγούμενο έτος και (ίί) ότι οι τυχόν λογαριασμοί που τηρούσε σε αυτή έχουν κλείσει. Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89 όπως ισχύει,· παραμένει αμετάβλητη. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την ΠΔ/ΤΕ 1554/5.6.89, όπως ισχύει,
  • τη σκοπιμότητα περαιτέρω διευκόλυνσης των εξαγωγικών επιχειρήσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1989/1554 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1554 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία