ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/30.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητική αριθμ. 2012/2.1.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Επιτόκια καταθέσεων όψεως μετατρέψιμων δραχμών.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Άρθρο 1 "της Ημερήσιας Διάταξης"
1.  
  Οι αντιπροσωπείες αντάλλαξαν πληροφορίες και απόψεις σχετικά με την ανάπτυξη του τουρισμού στις αντίστοιχες χώρες τους και ετόνισαν ότι, παρά τις δυσκολίες και τις αμφιταλαντεύσεις του τρέχοντος έτους, ο τουρισμός αποτελεί μία σημαντική δραστηριότητα που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και η οποία έχει ισχυρή επίδραση στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών της περιοχής. Βασιζόμενη στις προβλέψεις για το 1992, η Διάσκεψη διεπνέετο από πνεύμα αισιοδοξίας για καλύτερα αποτελέσματα κατά τον ερχόμενο χρόνο και στο μέλλον. Λαμβάνοντας υπόψη την γεωγραφική θέση της περιοχής μας, τις τάσεις και τις δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού, οι αντιπροσωπείες υπογράμμισαν την ανάγκη για την ενίσχυση των σχέσεων και της συνεργασίας μεταξύ των Επίσημων Οργανισμών των Βαλκανικών χωρών, για την εξεύρεση νέων δρόμων και πεδίων για την ανάπτυξη του τουρισμού, την περαιτέρω ενίσχυση του ανταγωνισμού και την διαρκώς αυξανόμενη υπαγωγή του Τουρισμού στην οικονομία της αγοράς, την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητος των τουριστικών υπηρεσιών, την ενθάρρυνση επενδύσεων για νέες κατασκευές και τη βελτίωση της υπάρχουσας υποδομής καθώς επίσης και την απαραίτητη αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη κάθε αντίστοιχη χώρα της περιοχής μας· Όλες οι αντιπροσωπείες ομόφωνα εξέφρασαν την ευχή να προσχωρήσουν όλες οι Βαλκανικές χώρες στον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού το συντομώτερο δυνατόν.
Άρθρο 2 "της Ημερήσιας Διάταξης"
1.  
  Στο πνεύμα των συστάσεων που διατυπώνονται στο Πρωτόκολλο της περσυνής Διάσκεψης, όλες οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις προσπάθειες τους για την έκδοση του τουριστικού Οδηγού και Χάρτη των Βαλκανικών χωρών, σύμφωνα με τους όρους που καθορίσθηκαν από το Πρωτόκολλο της 23ης Διάσκεψης και τα Συμφωνηθέντα Πρακτικά της Συνάντησης Εμπειρογνωμόνων της 25ης Οκτωβρίου 1990, στην Αθήνα. Επίσης συμφώνησαν ότι η συμμετοχή και των έξι Βαλκανικών χωρών είναι αναγκαία για τον σκοπό αυτό και τόνισαν ότι η συμφωνία όλων των μερών ως προς τα κείμενα του Τουριστικού οδηγού και Χάρτη είναι απαραίτητη πριν προχωρήσουν στην υπογραφή συμβολαίων για τη εκτύπωση τους στη Ρουμανία. Μετά από πρόταση της Ρουμανικής αντιπροσωπείας όλες οι πλευρές συμφώνησαν ότι, μετά την εκτύπωση του οδηγού και το γύρισμα της ταινίας, μία συνάντηση εμπειρογνώμων στον τομέα του Τουρισμού θα οργανωθεί στο Βουκουρέστι για να επεξεργασθεί ένα ειδικό πρόγραμμα τουριστικής προβολής της περιοχής των Βαλκανίων. Αυτές οι εκδόσεις και μέσα τουριστικής προβολής θα προετοιμασθούν και θα εκτυπωθούν στους αριθμούς που καθορίσθηκαν από την 32η Βαλκανική Διάσκεψη για τον Τουρισμό και, εκτός από την χρησιμοποίηση τους στη περιοχή μας, θα διαφημίζονται και θα διανέμονται επίσης σε τρίτες αγορές. Η συνάντηση της Ομάδας Εμπειρογνωμόνων για το γύρισμα της τουριστικής ταινίας πραγματοποιήθηκε στη Σόφια από 11 έως 12 Δεκεμβρίου 1990. Παρά τα προβλήματα όλες οι πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν το έργο που έχει ήδη αρχίσει. Οι αντιπροσωπείες έλαβαν υπό σημείωση την έκθεση που παρουσιάστηκε από την Ελληνική Αντιπροσωπεία για την πρόοδο που πραγματοποιήθηκε σχετικά με την οργάνωση θαλασσίων κρουαζιέρων από Ελληνική Ναυτιλιακή Εταιρεία που επισκέπτεται λιμάνια πέντε Βαλκανικών κρατών και εξέφρασαν την υποστήριξη τους για την επέκταση της κρουαζιέρας σε όλες τις Βαλκανικές χώρες καθώς επίσης και για την οργάνωση κρουαζιέρων στον Δούναβη. Οι αντιπροσωπείες υπεγράμμισαν την σημασία της σύγκλησης κάθε χρόνο της Διάσκεψης των Ταξιδιωτικών Πρακτορείων και τόνισαν ότι η 19η Διάσκεψη αυτών των Πρακτορείων θα πραγματοποιηθεί στα Τίρανα τον Νοέμβριο του 1991. Οι αντιπροσωπείες εκφράσθηκαν υπέρ του πολλαπλασιασμού των δραστηριοτήτων και της τουριστικής προβολής στο πλαίσιο της 25ης επετείου της σύγκλησης των Βαλκανικών Διακέψεων για τον Τουρισμό. Οι αντιπροσωπείες υπεστήριξαν την πρόταση της Γιουγκοσλαβικής αντιπροσωπείας για την ανάγκη σύγκλησης διαφόρων διασκέψεων και συναντήσεων δημοσιογράφων και τουριστικών συγγραφέων προκειμένου να εξασφαλισθεί καλύτερη προβολή του τουρισμού. Η Διάσκεψη συμφώνησε, σε πνεύμα συνεργασίας για την προβολή του τουρισμού στα Βαλκάνια, να ενθαρρύνει τη διευκόλυσνη της τουριστικής κίνησης. Επίσης, στο ίδιο πνεύμα συμφωνήθηκε να συσταθεί στις Κυβερνήσεις των συμμετεχουσών χωρών, να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να αποτρέπουν κάθε ενέργεια και να απομακρύνουν κάθε εμπόδιο που παρακωλύει τη διακίνηση των τουριστών που διαχΐζουν τα αντίστοιχα σύνορα τους.
Άρθρο 3 "Οι αντιπροσωπείες αποδέχθηκαν την πρόσκληση της Ρουμανικής αντιπροσωπείας για την πραγματοποίηση της 25ης Διάσκεψης των Επισήμων Οργανισμών Τουρισμού των Βαλκανικών χωρών στη Ρουμανία τον Οκτώβριο του 1992. Ο τόπος και η ακριβής ημερομηνία της σύγκλη [...]"
1.  
  Δημοκρατία της Βουλγαρίας ΝΕDΥΑLΚΑ SΑΝDΑLSCΑ Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ΤουρισμούΖVΕΤΟLΥUΒ ΒΑSΜΑJΙΕV Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων της Επιτροπής Τουρισμού
2.  
  Ελληνική Δημοκρατία ΜΑΡΙΟΣ ΡΑΦΑΗΛ Πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΟΓΛΟΥ Προϊστάμενος Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΕΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΚΟΦΩΤΑΚΗΣ Τρίτος Γραμματέας της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα
3.  
  Ρουμανία CΗΕΟRGΗΕ ΜΙΚU Πρέσβης της Ρουμανίας στα ΤίραναVΑSΙLΕ ΜΙRCΕΑ Σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορίου και Τουρισμού. FΙLΙΡ ΤΕΟDΟRΕSCU Σύμβουλος της Ρουμανικής Πρεσβείας στα Τίρανα. ΤΕΟDΟR ΝΕDΕLΕΑ Σύμβουλος της Ρουμανικής Πρεσβείας στα Τίρανα.
4.  
  Δημοκρατία της Τουρκίας GUΜΑΝ ΚΙΖΙLΤΑΝ Σύμβουλος στο Υπουργείο Τουρισμού.ΝURΗΑΥΑΤ ΟRUΝDU Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής Τουριστικής Εκπαίδευσης, Υπουργείου Τουρισμού ΝΕSΑΤ ΜΟRΑL Σύμβουλος, Υπουργείου Τουρισμού CΑGΑΤΑΥ ΕRCΙΥΕS Γ Γραμματέας της Τουρκικής Πρεσβείας στα Τίρανα.
5.  
  Σοσιαλιστική Ομόσπονδη Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας DRΑGΟLJUΒ ΒΑJRΑΚΤΑRΟVΙC Αναπληρωτής Ομοσπονδιακός Υπουργός για Εξωτερικές Οικονομικές σχέσεις. SVΕΤLΑΝΑ ΒΕSΑRΟVΙCΗ Τμηματάρχης του Ομοσπονδιακού Υπουργείου για Εξωτερικές Οικονομικές Σχέσεις. ΜΙRΟLJUΒ ΖΑRΙCΗ Σύμβουλος στη Γιουγκοσλαβική Πρεσβεία στα Τίρανα.
6.  
  Δημοκρατία της Αλβανίας ΑGΙΜ ΜΕRΟ Υπουργός Εσωτερικού Εμπορίου και Τουρισμού GΑVRΟSΗ ΡΟGΑCΗΕ Υφυπουργός Εμπορίου και Τουρισμού Γενικός Δ/ντής ΑLΒΤΟURΙSΜ ΑLΚΥΖ CΕRGΑ Υπουργείο Εξωτερικών Τμήμα Πολυμερών Σχέσεων LΙGΟR DΗΑΜΟ Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου ΒΕSΝΙΚ GΑGΑΝΙ Γενική Δ/νση ΑLΒΤΟURΙSΜ Δ/ντής Τμήματος Οικονομικών και Πληροφοριών ΑΝΤΟΝΕΤΑ CΕLΑ Υπουργείο Εξωτερικών Οικονομικών Σχέσεων, τμήμα Σχεδιασμού και Ισοζυγίου ΙLΙR ΧΗΕLΟ Δ/ντής Ταξειδιωτικού Γραφείου ΤΙRΑΝΑ ΚΟSΤΑΝDΙΝ SΗΚURΤΙ Δ/ντής Τουριστικής Επιχείρησης στα Τίρανα SΑΒΑΗ LΟCΗΙ Δ/ντής της Τουριστικής επιχείρησης DΑJΤΙ
Κείμενο
Να καθορίσει το ποσοστό επί των μεταβολών των υπολοίπων των καταθέσεων των εμπορικών τραπεζών που διατίθεται υποχρεωτικά για επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου και ομολογίες κρατικών δανείων 25% από 1 Φεβρουαρίου 1992, σε 20% από 1 Ιουλίου 1992 και σε 15% από 1 Οκτωβρίου 1992. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 1992 Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ Αριθ. (7) Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας νέων υποκαταστημάτων της Τράπεζας Επαγγελματικής Πίστεως. (Συνεδρίαση 484/19.9.91) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών». β) Την ΠΔ/ΤΕ 890/1.12.86 «περί καθορισμού κριτηρίων για την έγκριση ίδρυσης από τις Τράπεζες υποκαταστημάτων και θυρίδων συναλλαγών τους». γ) το 21.6.91 (ΑΠ 5135) έγγραφο της Τράπεζας Επαγγελματικής Πίστεως καθώς και την από 28.8.91 (ΑΠ 5612) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αποφάσισε: Να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία τριών (3) νέων Υποκαταστημάτων της Τράπεζας Επαγγελματικής Πίστεως, σε τόπους επιλογής της. Η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των ανωτέρων Υποκαταστημάτων πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992. Σε περίπτωση που η ίδρυση και έναρξη λειτουργίας των παραπάνω Υποκαταστημάτων δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προαναφερόμενη προθεσμία η παρεχόμενη με την παρούσα απόφαση έγκριση παύει να ισχύει. Η Τράπεζα Επαγγελματικής Πίστεως έχει υποχρέωση μέσα σε δέκα πέντε (15) ημέρες άπό την έναρξη λειτουργίας των παραπάνω Υποκαταστημάτων να μην αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διευθύνσεις: Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών, Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, Ελέγχου για την Εφαρμογή Συναλλαγματικών Κανόνων) και να προσδιορίσει την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης τους. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
 • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
 • Την ΠΔ/ΤΕ 1873/22.1.91 όπως ισχύει,
 • Την ΠΔ/ΤΕ 1553/5.6.89 με την οποία επετράπη η καταβολή τόκων επί των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών καταθέσεων όψεως σε δραχμές.
 • Τις τρέχουσες νομισματοπιστωτικές συνθήκες,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1873 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1873 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία