ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/1/30.06.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2091/11.6.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ελάχιστα όρια επιτοκίων τραπεζικών χορηγήσεων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Α. Επεκτείνει την εφαρμογή της ΠΔ/ΤΕ 1934/3.5.91, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σ αυτή, και για επενδύσεις σε ακίνητα που βρίσκονται στην επικράτεια χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Β. Η παρακολούθηση της εφαρμογής της Πράξης αυτής ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1934/3.5.91, με την οποία επετράπησαν, με τους αναφερόμενους σ αυτήν όρους και προϋποθέσεις, οι επενδύσεις από κατοίκους Ελλάδος σε ακίνητα που βρίσκονται στην επικράτεια άλλων κρατών-μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
  • Τη σκοπιμότητα επέκτασης της πιο πάνω δυνατότητας και για ακίνητα που βρίσκονται στην επικράτεια άλλων χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1934 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1934 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία