ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/287/7/

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-03-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-03-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-03-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Διατραπεζικός δανεισμός από τα αδιάθετα υπόλοιπα του «Ειδικού Κεφαλαίου» για τη χρηματοδότηση της Βιοτεχνίας. (Συνεδρίαση 494/26.2.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την απόφαση ΝΕ 358/11/9.4.82, όπως ισχύει και να καθορίσει ότι η χρηματοδότηση των τραπεζών από τα αδιάθετα υπόλοιπα του «Ειδικού Κεφαλαίου» για τη χρηματοδότηση της Βιοτεχνίας στα πλαίσια της πιο πάνω απόφασης, διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α. Ελάχιστο ποσό κάθε συγκεκριμένης χρηματοδότησης δρχ. 50 εκατ. β. Ελάχιστη διάρκεια 6 μήνες. γ. Οι σχετικές χρεωπιστώσεις των λογαριασμών αδιάθετων υπολοίπων στην Τράπεζα της Ελλάδος θα γίνονται με αξία της ημέρας της έγγραφης γνωστοποίησης των πράξεων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της απόφ. ΝΕ 358/11/ 9.4.82. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα Μέλη Αθήνα, 24 Μαρτίου. 1992 Ο Πρόεδρος Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 24 Μαρτίου 1992 Ο Γραμματέας Π. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ο Γραμματέας
  • Την απόφαση ΝΕ 358/11/9.4.82; όπως ισχύει, που αφορά στη διατραπεζική χρηματοδότηση, από τα αδιάθετα υπόλοιπα του «Ειδικού Κεφαλαίου» για τη χρηματοδότηση της Βιοτεχνίας.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1959/25.7.91 περί υποχρεωτικών τοποθετήσεων επί των καταθέσεων στις τράπεζες.
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1991/11.10.91 περί τοποθέτησης των αδιάθετων υπολοίπων της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της Βιοτεχνίας.
  • Τη σκοπιμότητα περαιτέρω ενεργοποίησης των αδιάθετων υπολοίπων του Ειδικού Κεφαλαίου για τη χρηματοδότηση των μικρού και μεσαίου μεγέθους μεταποιητικών επιχειρήσεων,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1959 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1959 1991
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1991 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1991 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία