ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/07.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-28

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Αίτηση ίδρυσης Γραφείων Αντιπροσωπείας (Representatiνe Οffice) της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης. (Συνεδρίαση 490/10.1.92, θέμα 9) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την ίδρυση ενός Γραφείου Αντιπροσωπείας της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης στη Σόφια Βουλγαρίας. Το ύψος του χορηγούμενου συναλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών εγακτάστασης και λειτουργίας του παραπάνω Γραφείου θα καθορίζεται, από την Επιτροπή Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από σχετική αίτηση της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης. Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Αντιπροσωπείας να αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του, καθώς και τα πρόσωπα που θα επανδρώσουν το προαναφερόμενο γραφείο. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
  • Τα 52/19.11.91 (ΑΠ 6091) και 56/4.12.91 έγγραφα της Τράπεζας Μακεδονίας - Θράκης με τα οποία ζητεί την ίδρυση Γραφείων Αντιπροσωπείας από Ντόρτμουντ Γερμανία και στη Σόφια Βουλγαρίας αντίστοιχα,
  • Τις από 3.1.92 (ΑΠ 7011) και 3.1.92 (ΑΠ 7010) σχετικές εισηγήσεις της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία