ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/09.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-01

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση της αποφ. ΕΝΠΘ 500/17/10.6.92 που αφορά στο συνδυασμό καταθέσεων με ασφαλιστική κάλυψη του καταθέτη. (Συνεδρίαση 511/29.10.92, θέμα 11) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την απόφαση ΕΝΠΘ 500/17/10.6.92 και να επιτρέψει στα πιστωτικά ιδρύματα να δέχονται καταθέσεις ταμιευτηρίου ή προθεσμίας σε δραχμές και συνάλλαγμα συνδυαζόμενες με ασφάλιση νοσοκομειακής περίθαλψης λόγω ασθενείας ή ατυχήματος από τις προϋποθέσεις της αποφ. ΕΝΠΘ 500/17/10.6.92. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Την αποφ. ΕΝΠΘ 500/17/10.6.92. β) Αιτήματα Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία