ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/12.06.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2088/3.6.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και διενέργειας πληρωμών σε δικαιούχους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Δεν επιτρέπεται στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα να διαθέτουν κεφάλαια και να διενεργούν πληρωμές σε δικαιούχους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο). Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για πληρωμές προς εγκατεστημένα εκτός Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν στη Σερβία και στο Μαυροβούνιο. Από την απαγόρευση αυτή εξαιρούνται οι πληρωμές για ιατρικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους, καθώς και οι εξαγωγές τροφίμων εφόσον υπάρχει προηγούμενη έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος. 2.Ανατίθεται στην καθ ύλην αρμόδια Διεύθυνση της Τράπεζας της Ελλάδος η αρμοδιότητα έγκρισης διενέργειας πληρωμών σε δικαιούχους στη Σερβία και το Μαυροβούνιο για ιατρικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους καθώς και για εξαγωγές τροφίμων, μετά από έλεγχο της αυθεντικότητας των σχετικών συναλλαγών. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την 757/30.5.92 Απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία