ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/13.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-13

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-13

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-13

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2014/7.1.1992 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμψηφισμός στην υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια, των προαιρετικών επενδύσεών τους σε ομόλογα πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας του Δημοσίου σε δραχμές, έκδοσης τέλους του αμέσως προηγούμενου μήνα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Επιτρέπεται στις εμπορικές τράπεζες να συμψηφίζουν κατά το τέλος του κάθε μήνα στην υποχρέωση τους για επένδυση σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ομολογίες κρατικών δανείων οικονομικής αναπτύξεως και δανείων δημοσίων επιχειρήσεων, τις τυχόν υφιστάμενες κατά την ως άνω ημερομηνία προαιρετικές επενδύσεις τους σε νεοεκδιδόμενα ομόλογα πενταετούς τουλάχιστον διάρκειας του Δημοσίου σε δραχμές έκδοσης τέλους του αμέσως προηγούμενου μήνα. 2.Καταργείται η ΠΔ/ΤΕ 1980/91. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1164/16.10.87, 1980/25.9.91 και 1981/27.9.91,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1987/1164 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1987/1164 1987
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία