ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/15.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-15

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-15

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2132/30.9.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2112/92 που αφορά στις προμήθειες που καταβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα και τους χρηματιστές για τη διακίνηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την ΠΔ/ΤΕ 2112/24.8.92 με την προσθήκη μετά το τέλος της παραγράφου 18 εδαφίου με στοιχείο ε και το ακόλουθο περιεχόμενο: «ε) 0,95% (ενενήντα πέντε εκατοστά της εκατοστιαίας μονάδας) για τη διάθεση ή επένδυση σε ομόλογα πενταετούς διάρκειας που εκδίδονται από 30 Σεπτεμβρίου 1992 και εφεξής». Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • την πιο πάνω ΠΔ/ΤΕ 2112/24.8.92 και
  • την από 28.9.1992 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος με την οποία συμπληρώνεται το άρθρο 5 της από 10.11.86 (όπως ισχύει) μεταξύ τους συμβάσεως, σχετικά με τη διαχείριση Ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2112 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2112 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία