ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/16.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-16

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-16

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-16

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2150/1.12.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 1551/2.6.89, όπως ισχύει. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Τροποποιείται η ΠΔ/ΤΕ 1551/2.6.89, όπως ισχύει, σ ότι αφορά τη σύνθεση της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών και αντικαθίστανται οι διατάξεις της παραγράφου Ι της εν λόγω Πράξης, ως ακολούθως: Ι. «Γ. Πρωτοβάθμια Επιτροπή Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών. 1.Σύνθεση Η Επιτροπή συγκροτείται από τους πιο, κάτω: Πρόεδρος: Ο καθ ύλην αρμόδιος Υποδιευθυντής της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, αναπληρούμενος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του, από άλλον Υποδιευθυντή της ίδιας Διεύθυνσης. Μέλη: Ο Εντεταλμένος Τμηματάρχης - Προϊστάμενοος της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών Μιχαήλ Ξύδης. Δικηγόρος της Επιτροπής ορίζεται η Δήμητρα Καρακατσάνη και Αναπληρώτρια της η Μαρία Χρηστίδη. Χρέη Γραμματέα της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων Αθηνών και Αναπληρωτή του, εκτελούν υπάλληλοι της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών, που θα ορίζονται από το Διευθυντή της Ίδιας Διεύθυνσης. Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 1551/2.6.89, όπως ισχύει, παραμένει αμετάβλητη. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1551/2.6.89, όπως ισχύει, με την οποία τροποποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 567/6.11.85.
  • Το 833/17.11.92 (ΑΠ 8650) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος, (Διεύθυνση Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1985/567 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1985/567 1985
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1989/1551 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1989/1551 1989
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία