ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/26.05.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-05-26

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-05-26

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-05-05

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάργηση της παραγράφου 7 της ΠΔ/ΤΕ 358/7.5.1984, όπως ισχύει, που αφορά στη δυνατότητα χρηματοδότησης από το «Ειδικό Κεφάλαιο της απόφ. ΝΕ 197/78 εμπόρων και επαγγελματιών για την αγορά βιοτεχνικών προϊόντων. (Συνεδρίαση 498/17.4.1992, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) Τις διατάξεις της παραγράφου 7 της ΠΔ/ΤΕ 358/ 7.5.1984, όπως ισχύουν και β) τη σκοπιμότητα κατάργησης της ανωτέρω ειδικής δανειοδότησης δεδομένου ότι οι έμποροι και επαγγελματίες χρηματοδοτούνται πλέον με όρους που καθορίζονται ελεύθερα από τις τράπεζες, αποφάσισε να καταργήσει την παράγραφο 7 της ΠΔ/ΤΕ 358/7.5.1984, όπως ισχύει. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές Αντίγραφο
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-05-26
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/80
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία