ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/2/30.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2157/10.12.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Υποχρεωτικές τοποθετήσεις των τραπεζών επί Πράξεων ανταλλαγής συναλλάγματος - δραχμών (SWΑΡ) με την Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) Την ΠΔ/ΤΕ 1959/25.7.91, όπως ισχύει, αποφάσισε: Να διευκρινίσει ότι δεν υπόκεινται σε υποχρεωτικές τοποθετήσεις επί καταθέσεων οι πράξεις ανταλλαγής συναλλάγματος - δραχμών (SWΑΡ) των Τραπεζών με την Τράπεζα της Ελλάδος που συνδέονται με παρεμβάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος στις αγορές χρήματος και συναλλάγματος. Οι λοιπές διατάξεις της ΠΔ/ΤΕ 1959/25.7.91, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία