ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3239

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-22

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής «για διόρθωση τυπογραφικής αβλεψίας στο άρθρο 59γ του Υπηρεσιακού Κανονισμού της Βουλής». 1.Το άρθρο 65 παράγραφοι 1 και 6 του Συντάγματος και το άρθρο , 118 παράγραφοι 3 και 6 του Κανονισμού της Βουλής (Μέρος Κοινοβουλευτικό). 2.Την από 14.5.91 ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 82Α 30.5.91). 3.Την από 9 Ιουνίου 1992 πρόταση του Προέδρου της Βουλής. 4.Την από 11 Ιουνίου 1992 ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Κανονισμού της Βουλής. 5.Την κατά την ΡΝΣΤ συνεδρίαση της 19ης Ιουνίου 1992 απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής των Ελλήνων, κατά την οποία κυρώθηκε ομόφωνα η από 9 Ιουνίου 1992 πρόταση του Προέδρου της Βουλής «για διόρθωση τυπογραφικής αβλεψίας στο άρθρο 59γ του υπηρεσιακού Κανονισμού της Βουλής», Παραγγέλλουμετη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης αυτής, που έχει ως εξής: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ για διόρθωση τυπογραφικής αβλεψίας στο άρθρο 59γ του υπηρεσιακού Κανονισμού της Βουλής. Στο άρθρο 59γ του Κανονισμού της Βουλής που θεσπίσθηκε με το άρθρο 7 της κατά τη συνεδρίαση ΡΠ/14.5.91 απόφασης της Ολομέλειας της Βουλής (ΦΕΚ 82Α30.5.91) επέρχονται οι εξής διορθώσεις: «Στην παρ. 2 και στον τρίτο στίχο ο σύνδεσμος «και» αντικαθίσταται με το διαζευτικό «ή», στο τέλος δε της παραγράφου προστίθεται «Ειδικώς δια τας θέσεις των βιβλιοδετών ως προσόν διορισμού απαιτείται μόνο εμπειρία εις την βιβλιοδετικήν τέχνην αποδεικνυομένη δια βεβαιώσεως ασφαλιστικού φορέως».
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-06-30
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/107
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία