ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/09.09.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-09-09

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-09-09

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-09-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 377/4/4.12.87 όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 503/2.7.92, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Συμπληρώνεται η απόφαση ΕΝΠΘ 377/4/4.12.87, όπως ισχύει, και καθορίζεται ότι επιτρέπεται και σε εμπορικές επιχειρήσεις να διενεργούν χρηματιστηριακές πράξεις ΗΕDGΙΝG με ή χωρίς ΟΡΤΙΟΝS στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, μετάλλων και πολυτίμων μετάλλων του εξωτερικού, μέχρι ποσού Ίσου με το 50% των πωλήσεων τους του προηγούμενου έτους που αφορούν είδη διαπραγματεύσιμα στα ως άνω χρηματιστήρια, με αποκλειστικό σκοπό τη διασφάλιση τους από τον κίνδυνο της διακύμανσης των τιμών. Κατά τα λοιπά η απόφαση ΕΝΠΘ 377/4/4.12.87 όπως ισχύει, παραμένει αμετάβλητη. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο Αθήνα, 20 Αυγούστου 1992 Η Γραμματέας Μ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
  • Την απόφαση ΕΝΠΘ 377/4/4.12.87, όπως ισχύει, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα σε μεταποιητικές επιχειρήσεις και μεταποιητικές συνεταιριστικές οργανώσεις να διενεργούν χρηματιστηριακές πράξεις ΗΕDGΙΝG στα χρηματιστήρια εμπορευμάτων, μετάλλων και πολυτίμων μετάλλων του εξωτερικού.
  • Τη σκοπιμότητα επέκτασης της εφαρμογής της προαναφερόμενης απόφασης,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία