ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/12.06.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-12

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-12

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-12

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1990/91 που αφορά στη χρηματοδότηση της Βιοτεχνίας από το «Ειδικό Κεφάλαιο» της αποφ. ΝΕ 197/ 1978. (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 17) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει τις διατάξεις των παραγράφων Α2 και Δ2β της ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91, όπως ισχύει, ως ακολούθως: 1.Για τον υπολογισμό του ύψους της χρηματοδότησης των βιοτεχνικών επιχειρήσεων για κεφάλαιο κινήσεως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Α2 της ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91, λαμβάνεται υπόψη ο κύκλος εργασιών τους που προέρχεται αποκλειστικά από την πώληση προϊόντων τους που έχουν υποστεί ουσιώδη μεταποιητική επεξεργασία. 2.Αυξάνεται από 500.000.000 σε πεντακόσια πενήντα εκατομμύρια (550.000.000) δραχμές το ανώτατο όριο του μέσου κατά την τελευταία τριετία ετήσιου κύκλου εργασιών για τον χαρακτηρισμό μιας μεταποιητικής επιχείρησης ως μικρομεσαίας. Διευκρινίζεται ότι για το σκοπό αυτό λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών της επιχείρησης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ο Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την ΠΔ/ΤΕ 1990/11.10.91, και
  • τη σκοπιμότητα διαφοροποίησης της χρηματοδότησης των βιοτεχνικών επιχειρήσεων ανάλογα με το ύψος της μεταποιητικής τους δραστηριότητας,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1990 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία