ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/14.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-14

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-14

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-14

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2097/30.6.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1991/11.10.91 που αφορά στην τοποθέτηση των αδιάθετων υπολοίπων της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Αφού έλαβε υπόψη: α) το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις», β) τις ΠΔ/ΤΕ 1418/30.12.88, 1490/1.3.89, 1576/23.6.89, 1952/18.6.91, 1972/3.9.91 και 1991/11.10.91, αποφάσισε να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 1991/11.10.91 και να καθορίσει τα εξείς: Η ευχέρεια τοποθέτησης σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου που προβλέπεται στην παράγραφο 3 της ΠΔ/ΤΕ 1991/ 11.10.91 παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1992 για ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί ποσοστό 90% των κατά την 30 Ιουνίου 1992 τοποθετήσεων που υπολογίζονται στη σχετική υποχρέωση. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής Ε.Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία