ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/20.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-07-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Συνεδρίαση 504/16.7.92, θέμα 4) Έγκριση παράτασης της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας υποκαταστήματος της Τράπεζας ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
να εγκρίνει τη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 περαιτέρω παράταση της προθεσμίας έναρξης λειτουργίας ενός (1) υποκαταστήματος της τράπεζας ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ, σε τόπο επιλογής της, η ίδρυση του οποίου εγκρίθηκε με την προαναφερόμενη απόφαση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (εδάφιο 4) του ΑΝ 1665/51 «περί λειτουργίας και ελέγχου τραπεζών»,
  • i) την απόφαση ΕΝΠΘ 466/4/21.1.91 με την οποία εγκρίθηκε η ίδρυση από την Τράπεζα ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ τεσσάρων (4) υποκαταστημάτων, σε τόπους επιλογής της, με προθεσμία έναρξης λειτουργίας μέχρι 31.12.91, και ii) την απόφαση ΕΝΠΘ 493/11/3.2.92, με την οποία η αρχική προθεσμία έναρξης λειτουργίας παρατάθηκε μέχρι 30.6.92,
  • το 915/26.6.92 (ΑΠ 8015) έγγραφο της Τράπεζας ΙΝΤΕRΒΑΝΚ ΕΛΛΑΔΟΣ,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1951/1665 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1951/1665 1951
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία