ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/30.01.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-01-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-01-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-01-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητική αριθμ. 2015/10.1.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82) Επενδύσεις των εμπορικών τραπεζών σε ομόλογα τριετούς διάρκειας που εξέδοσε το Δημόσιο σε δραχμές την 30.9.1991.

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Οι επενδύσεις που πραγματοποίσαν οι εμπορικές τράπεζες, σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 1980/25.9.91, σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου σε δραχμές τριετούς διάρκειας, εκδόσεως 30 Σεπτεμβρίου 1991, παύουν να είνα υποχρεωτικές, τα δε ομόλογα είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμα. 2.Διευκρινίζεται ότι οι υπαχρεωτικές τοποθετήσεις των εμπορικών τραπεζών σε έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου, ολομογίες κρατικών δανείων οικονομικής αναπτύξεως και δανείων δήμοσίεων επιχειρήσεων μειώνοται κατά τα ποσά των τοποθετήσεων των τραπεζών στα ομόλογα του Δημοσίου που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, καθώς και στα ομόλογα που εκδόθηκαν ή θα εκδοθούν με βάση την ΠΔ/ΤΕ 1981/91. Προϋπόθεση για την πιο πάνω μείωση είναι ότι οι εν λόγω τοποθετήσεις των τραπεζών αφορούν νεοεκδιδόμενα ομόλογα κατά τον χρόνο πραγματοποίησης τους. 3.Καταργούνται οι ΠΔ/ΤΕ 1980/25.9.91 και 2014/7.1.92. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Τις ΠΔ/ΤΕ 1980/25.9.91, 1981/27.9.91 ΚΑΙ 2014/ 7.1.92.
  • Την επιδίωξη της απελευθέρωσης των τραπεζικών συναλλαγών και ανάπτυξης των χρηματοπιστωτικών αγορών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1980 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1980 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία