ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/3/30.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-15

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Παροχή εξουσιοδότησης στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο για την αγορά ξένων τραπεζογραμματίων για λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Συνεδρίαση 512/19.11.92, θέμα 2) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Εξουσιοδοτείται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο να προβαίνει σε πράξεις αποκλειστικά και μόνον αγοράς ξένων τραπεζογραμματίων για λογαριασμό της τράπεζας της Ελλάδος, με την προϋπόθεση τήρησης των διατάξεων της ελληνικής νομοθεσίας και των εκάστοτε αποφάσεων των αρμόδιων νομισματικών αρχών. Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου για την Εφαρμογή των Συναλλαγματικών Κανόνων της τράπεζας της Ελλάδος η διενέργεια κατασταλτικών ελέγχων για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων της παρούσας απόφασης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • Το 23505/53/26.8.92 (ΑΠ 8356) έγγραφο του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
  • Το 31.21.10.92 (ΑΠ 8501) έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Διεύθυνση Συναλλάγματος),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία