ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/07.07.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-07-07

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-07-07

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-24

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας (Representatiνe Οffice) από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στο Βουκουρέστι Ρουμανίας. (Συνεδρίαση 500/10.6.92, θέμα 7) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να εγκρίνει την ίδρυση από την Αγροτική Τράπεζα, της Ελλάδος Γραφείου Αντιπροσωπείας στο Βουκουρέστι Ρουμανίας. Το ύψος του χορηγούμενου συναλλάγματος για την κάλυψη, των δαπανών εγκατάστασης και λειτουργίας του παραπάνω Γραφείου θα καθορίζεται, από την Επιτροπή Συναλλάγματος της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά από σχετική αίτηση της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος. Η εν λόγω τράπεζα έχει υποχρέωση μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του ανωτέρω Γραφείου Αντιπροσωπείας να την αναγγείλει στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Νομισματικής Πολιτικής και Τραπεζικών Εργασιών) προσδιορίζοντας την ακριβή διεύθυνση του τόπου εγκατάστασης του, καθώς και τα πρόσωπα που θα το επανδρώσουν. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Το 261/22.5.92 (ΑΠ 7791) έγγραφο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος.
  • Την από 9.6.92 (ΑΠ 7868) σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία