ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2024/28.1.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Άρση περιορισμών στη χορήγηση συναλλάγματος για τη μεταφορά στο εξωτερικό μισθωμάτων ακινήτων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Τροποποιούνται οι διατάξεις της απόφασης ΝΕ 1301/3/ 20.11.63 (παρ. 1 εδ. β) όπως ισχύει, και αίρονται οι περιορισμοί που αφορούν στη χορήγηση συναλλάγματος για τη μεταφορά στο εξωτερικό των καθαρών, μετά την εκπλήρωση των σχετικών φορολογικών υποχρεώσεων, μισθωμάτων ακινήτων δικαιούχοι των οποίων είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα μονίμως στο εξωτερικό. 2.Μισθώματα που αφορούν χρονικές περιόδους πριν από την κοινοποίηση της παρούσας Πράξης και έχουν κατατεθεί σε δεσμευμένους λογαριασμούς με βάση τον Α.Ν. 1704/39 επιτρέπεται να εξαχθούν σε τρεις (3) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από 1 Μαρτίου 1992. 3.Οι εξουσιοδοτημένες τράπεζες μέσω των οποίων θα πραγματοποιείται η εξαγωγή συναλλάγματος υποχρεούνται να ελέγχουν την αυθεντικότητα των συναλλαγών. 4.Ανατίθεται στη Διεύθυνση Ελέγχου Εφαρμογής Συναλλαγματικών Κανόνων της Τράπεζας της Ελλάδος η διενέργεια κατασταλτικού ελέγχου για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας Πράξης· 5.Οι λοιπές διατάξεις της απόφασης ΝΕ 1301/3/20.11.63, όπως ισχύει, παραμένουν αμετάβλητες. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις»,
  • το άρθρο 1 του Α.Ν. 1704/1939, γ) την απόφαση ΝΕ 1301/3/20.11.63, όπως ισχύει, δ) τη σκοπιμότητα απελευθέρωσης των τρεχουσών συναλλαγών με το εξωτερικό,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 1939/1704 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1939/1704 1939
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία