ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/20.08.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-08-20

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-08-20

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-08-20

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

(Συνεδρίαση 504/16.7.92, θέμα 6) Συμπλήρωση της απόφασης ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την απόφαση ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92 (παρ. 4 και 6) και να καθορίσει ότι:« 4.Τα αποκτώμενα, σύμφωνα με τα πιο πάνω ποσά συναλλάγματος εκχωρούνται υποχρεωτικά από τις εταιρείες ανταλλακτηρίων συναλλάγματος εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της αποκτήσεως τους σε εξουσιοδοτημένες για τη διενέργεια πράξεων επί συναλλάγματος τράπεζες. Εφόσον το σύνολο του αγορασθέντος συναλλάγματος εκάστου ανταλλακτηρίου υπερβαίνει το ισότιμο των ΕCU 20.000, η εκχώρηση του στις ως άνω τράπεζες θα γίνεται εντός της επομένης εργάσιμης ημέρας».« 6.Σε κάθε ανταλλακτήριο συναλλάγματος και σε εμφανές σημείο θα αναγράφονται κάθε εργάσιμη ημέρα σε αναλυτικό πίνακα οι χρησιμοποιούμενες ισοτιμίες οι οποίες θα διαμορφώνονται ελεύθερα από τις εταιρείες και τα ποσά ή τα ποσοστά των τυχόν εισπραττομένων προμηθειών που επίσης θα διαμορφώνονται ελεύθερα από τις εταιρείες». Κατά τα λοιπά οι διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92 παραμένουν αμετάβλητες. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 492/2/27.1.92, σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία ανταλλακτηρίων συναλλάγματος στην Ελλάδα από ανώνυμες εταιρείες που δεν αποτελούν πιστωτικά ιδρύματα,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία