ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/21.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-21

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-21

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-21

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Κατάργηση της απόφασης ΝΕ 14/17/4.2.72. (Συνεδρίαση 493/3.2.92, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αφού έλαβε υπόψη: α) την απόφαση ΝΕ 14/17/4.2.72 με τη οποία καθορίστηκε ότι οι αιτήσεις οι οποίες απευθύνονται στη Νομισματική Επιτροπή από Δημόσιους Οργανισμούς και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Δημόσιες Επιχειρήσεις (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ κ.λπ) και Πιστωτικά Ιδρύματα που ελέγχονται από το Κράτος, θα πρέπει να υποβάλλονται στο αντίστοιχο αρμόδιο Υπουργείο το οποίο και θα διαβιβάζει τις αιτήσεις αυτές μετά από εισήγηση του αρμόδιου Υπουργού στην Νομισματική Επιτροπή, β) τη σκοπιμότητα απλούστευσης της προαναφερόμενης διαδικασίας λόγω της απελευθέρωσης των σχετικών συναλλαγών, αποφάσισε να καταργήσει την απόφαση ΝΕ 14/17/4.2.72. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ημερομηνία Τίτλος ΦΕΚ
1992-02-21
Τροποποίηση Τύπος
A/1992/25
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία