ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/29.10.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-10-29

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-10-29

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-10-09

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Συναλλαγματική παρακολούθηση βάσει των διατάξεων της απόφασης ΕΝΠΘ 60/17/16.5.83 των δανείων σε συνάλλαγμα που χορηγούνται από τις τράπεζες σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις στα πλαίσια της απόφασης ΕΝΠΘ 481/2/2.8.91. (Συνεδρίαση 507/27.8.92, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Η συναλλαγματική παρακολούθηση των δανείων σε συνάλλαγμα που χορηγούν οι τράπεζες σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σύμφωνα με την απόφαση ΕΝΠΘ 481/2/2.8.91 για την κάλυψη δαπανών κατασκευής και μετασκευής σκαφών στην Ελλάδα, θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης ΕΝΠΘ 60/17/16.5.83. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Πρόεδρος Τα μέλη Η Γραμματέας Ακριβές αντίγραφο
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 60/17/16.5.83 «τροποποίηση των διατάξεων των αποφάσεων ΝΕ 85/5/14.7.75 (όπως ισχύει) και ΕΝΠΘ 44/1/28.2.83, που αναφέρονται στην συναλλαγματική παρακολούθηση των δανείων για κατασκευές, μετασκευές και επισκευές πλοίων»,
  • την απόφαση ΕΝΠΘ 481/2/2.8.91 με την οποία τροποποιήθηκε η απόφαση ΥΠ 187/1/19.10.78 και καθορίστηκε ότι επιτρέπεται, σύμφωνα με τους αναφερόμενους σ αυτή όρους και προϋποθέσεις, στις τράπεζες που χορηγούν δάνεια σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις στα πλαίσια της απόφασης ΥΠ 187/1/19.10.78 για την κατασκευή και μετασκευή σκαφών στην Ελλάδα να χρησιμοποιούν κεφάλαια που προέρχονται από δανεισμό τους σε συνάλλαγμα, του οποίου η συναλλαγματική εξυπηρέτηση έχει εγκριθεί από την Τράπεζα της της Ελλάδος,
  • το 4499/11.8.92 έγγραφο της Τράπεζας της Ελλάδος (Υποκατάστημα Πειραιά),
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία