ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/30.06.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-06-30

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-06-30

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-06-30

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας υποκαταστημάτων της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος στην Κύπρο. (Συνεδρίαση 499/18.5.92, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να συμπληρώσει την παράγραφο Δ3 της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91 και να καθορίσει ότι επιτρέπεται η χορήγηση με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εν λόγω παραγράφου δανείων σε φυσικά πρόσωπα επ ενεχύρω και μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η Γραμματέας Ο Πρόεδρος Τα Μέλη Ακριβές αντίγραφο
  • Την παράγραφο Δ3 της ΠΔ/ΤΕ 1955/2.7.91, και
  • Τη σκοπιμότητα παροχής στα πιστωτικά ιδρύματα δυνατότητας να χορηγούν σε φυσικά πρόσωπα δάνεια επ ενεχύρω μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων,
  • τη σχετική εισήγηση της Γενικής Επιθεώρησης Τραπεζών,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1955 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1955 1991
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία