ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/4/31.12.1992

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-12-31

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-12-31

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-12-31

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή Αριθ. 2162/22.12.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Ορισμός γραμματέων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων και της Ειδικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
1.Ορίζεται ο Χρήστος Βασιλόπουλος, Εντεταλμένος Τμηματάρχης Προϊστάμενος, ως γραμματέας της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων. 2.Ορίζεται ο Στυλιανός Ρουσόπουλος, Τμηματάρχης, ως γραμματέας της Ειδικής Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων. Οι ΠΔ/ΤΕ 2095α/29.6.92 και 2059/6.4.92 ως προς τον ορισμό γραμματέα και αναπληρωτών της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Ελέγχου Παραβάσεων Πιστωτικών Κανόνων καταργούνται. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α). 0 Διοικητής Ε. Ν. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 2055/27.3.92 και 2136/15.10.92,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1992/2055 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/2055 1992
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία