ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΤΥΠΟΣ

Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣ

1992/5/18.02.1992

ΦΕΚ

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

1992-02-18

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1992-02-18

ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

1992-02-18

 ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΕΣ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ

 ΕΤΙΚΕΤΕΣ

ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

Αρxική Έκδοση
 Εξαγωγή XML
 Εξαγωγή PDF
 Εξαγωγή RDF
 Εξαγωγή JSON

Πράξη Διοικητή αριθ. 2029/31.1.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1991/11.10.91 που αφορά την τοποθέτηση των αδιαθέτων υπολοίπων της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

loading...

Φόρτωση περιεχομένων ...


Εμφάνιση ολόκληρου του εγγράφου 

Κείμενο
Να τροποποιήσει την ΠΔ/ΤΕ 1991/11.10.91 και να καθορίσει τα ακόλουθα: α) Από 1 Μαρτίου 1992 δεν λογίζεται τόκος επί των αδιαθέτων υπολοίπων της υποχρέωσης των εμπορικών τραπεζών για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας, που παραμένουν κατατεθειμένα στην Τράπεζα της Ελλάδος. β) Οι τοποθετήσεις σε ομόλογα της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Αναπύξεως των αδιαθέτων υπολοίπων της υποχρέωσης για τη χρηματοδότηση της βιοτεχνίας μειώνονται για κάθε τράπεζα από 1 Ιουλίου 1992 σε ποσοστό 0,5% του συνόλου των καταθέσεων της επί των οποίων υπολογίζεται η υποχρέωση και μηδενίζονται από 1 Οκτωβρίου 1992. Κατά τα λοιπά η ΠΔ/ΤΕ 1991/11.10.91 παραμένει ως έχει. Η Πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Διοικητής ΔΗΜ. ΧΑΛΙΚΙΑΣ
  • Το άρθρο 1 του Ν. 1266/82 «όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».
  • Την ΠΔ/ΤΕ 1991/11.10.91.
  • Τη σκοπιμότητα διεύρυνσης της τραπεζικής χρηματοδότησης των μικρού και μεσαίου μεγέθους μεταποιητικών επιχειρήσεων με τη διάθεση του συνόλου των διαθεσίμων των εμπορικών τραπεζών που προορίζονται για το σκοπό αυτό σύμφωνα με την ΠΔ/ΤΕ 1990/91,
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 1991/1991 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/1991 1991
ΝΟΜΟΣ 1982/1266 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1982/1266 1982
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία